Jak zaclenit koncepty štestí a pozitivní psychologie jako prurezové téma do vždelávání dospelých a poradenství

"Věříme, že vznikne psychologie pozitivního lidského působení, jíž se dostane vědeckého porozumění a jež vytvoří efektivní intervence pro růst a vývoj jedinců, rodin a komunit.” (Seligman, Martin E.P.; Csikszentmihalyi, Mihaly (2000). "Positive Psychology: An Introduction".

Co je to štěstí? Jak ho definujete? Jak ho zvětšíte? Existuje štěstí doopravdy? A jakou má štěstí souvislost se vzděláváním a poradenstvím?

Mnozí humanističí psychologové jako Abraham Maslow, Carl Rogers nebo Erich Fromm vytvořili teorie a praxi, která zahrnuje lidské štěstí. V poslední době našly teorie lidského rozkvětu vyvinuté těmito humanisty empirickou podporu prostřednictvím studií zástupců pozitivní psychologie.

Tato webová stránka se snaží odpovědět na výše položené otázky a poskytnou spojitý přehled o aktuálních teoriích a možnostech jejich praktického využití ve vzdělávání a poradenství.

Najdete zde příručku, která vás navede jak začlenit pojem štěstí a práci na něm do různorodého učebního prostředí. Nabídneme vám rovněž cvičebnici, která zahrnuje didakticky rozpracovaná cvičení, hry a  metodické návody napříč průřezovými tématy. Pro vývoj obou produktů jsme se inspirovali jak ověřenými vědeckými daty, tak osvědčenou fungující praxí z mnoha zemí Evropy.

Zaujala vás naše nabídka?
Čtěte tedy dále o našem projektu a jeho produktech.