Geluk invoeren als nieuw horizontaal thema in volwassenenonderwijs en counseling

“Wij geloven dat er een psychologie van positief menselijk functioneren zal ontstaan, die wetenschappelijke kennis en effectieve interventies tot stand kan brengen, waardoor individuele personen, families en gemeenschappen tot bloei kunnen komen.”
(Seligman, Martin E.P.; Csikszentmihalyi, Mihaly (2000). “Positive Psychology: An introduction.”

Wat is ‘geluk’? Hoe definiëren we dat? Hoe vergroten we het? Bestaat het ware geluk echt? En welke rol speelt geluk in onderwijs en counseling?

Verschillende humanistische psychologen – onder andere Abraham Maslow, Carl Rogers en Erich Fromm – hebben theorieën en praktijken ontwikkeld die betrekking hebben op het menselijk geluk. De theorieën die deze humanistische psychologen hebben ontwikkeld over hoe mensen tot bloei komen, zijn recentelijk empirisch ondersteund door onderzoek van positieve psychologen.

Deze website helpt u bij het beantwoorden van bovenstaande vragen en zal ook een beknopt overzicht bieden van recente theorieën. Bovenal zullen we het praktisch nut hiervan laten zien voor het volwassenenonderwijs en counseling.

Op deze website vindt u richtlijnen die u zullen laten zien hoe geluk ingevoerd kan worden in diverse leeromgevingen. U treft er ook een ‘Toolbox’ aan met verschillende geluksoefeningen gebaseerd op bewezen geluksonderzoek.
Hebt u interesse?
Lees dan verder over ons project en onze producten!