Kako vpeljati razumevanje Srece kot nove vzporedne ucne teme v izobraževanje odraslih in svetovanje

“Verjamemo, da bo psihologija pozitivnega človekovega delovanja narasla, ter dosegla znanstveno razumevanje in učinkovito pomoč pri razvijanju uspešnosti posameznika, družin in skupnosti.”(Seligman, Martin E.P.; Csikszentmihalyi, Mihaly (2000). “Poositive Psychology: An Introduction”.

Kaj je sreča? Kako jo določiti? Kako jo povečati? Ali resnična sreča res obstaja? In ne nazadnje, kako je sreča povezana z izobraževanjem in svetovanjem?

Več humanističnih psihologov – kot na primer Abraham Maslow, Carl Rogers, Erich Fromm – je razvilo teorije in prakse, ki vključujejo pomen človeške sreče. V zadnjem času so ravno te teorije na podlagi študij pozitivnih psihologov našle svojo empirično znanstveno potrditev.

Spletna stran bo ponujala odgovor na zgornja vprašanja, jedrnat pregled sodobnih teorij, predvsem pa pokazala njihovo praktično uporabo pri izobraževanju odraslih in v svetovanju.

Na tej spletni strani boste našli vodila in smernice, ki vam bodo pojasnila kako uporabljati koncept zadovoljstva in sreče v različnih okoljih,  poleg njih pa tudi različna orodja, podprta s praktičnimi vajami, temelječimi na že omenjenih raziskavah o sreči. 

Vas zanima?
Potem vas vabimo,da o našem projektu in njegovih produktih preberete več!